Quick scan

Graag bieden wij u vrijblijvend en kosteloos een quick scan aan. Dit betreft een beoordeling van de financiële gevolgen van uw overlijden. Indien uit deze scan blijkt dat bij uw overlijden de vererving van uw vermogen niet volgens uw wensen zijn geregeld, adviseren wij u op welke wijze u de vererving wél volgens uw wensen kunt regelen.

Werkwijze

Voor het maken van een quick scan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:

  • een ingevuld quick scan formulier
  • kopie huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden/samenlevingsovereenkomst (indien van toepassing)
  • kopie testamenten (indien van toepassing)

Vervolgens worden deze gegevens getoetst aan de volgende uitgangspunten:

  1. is de (financiële) verzorging van uw eventuele partner goed geregeld?
  2. is sprake van regelingen die ook in de toekomst goed uitpakken (flexibiliteit)?
  3. betalen uw erfgenamen niet teveel erfbelasting?
  4. wie wikkelt uw nalatenschap af?

Indien u de door u getroffen huidige regelingen ook getoetst wenst te zien aan andere wensen, meldt u dat dan op uw quick scan formulier?

Na het inleveren van uw gegevens wordt u binnen twee weken schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten. Indien blijkt dat zaken bij uw overlijden beter en naar uw wens geregeld kunnen worden, geven wij via mail kort aan waar wij verbeterpunten zien. Wij zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen om de bevindingen kort te bespreken en u uit te nodigen voor een bespreking.

Wij zorgen er voor dat u ontzorgd wordt bij de vastlegging van uw wensen door uw notaris te informeren over uw wensen en de ontwerpakten voor u na te kijken. En ook in de toekomst staan wij voor u klaar bij nieuwe vragen. Een laagdrempelige, persoonlijke en ontzorgende dienstverlening!

Aan deze quick scan zijn geen kosten verbonden. De kosten voor onze advisering en begeleiding (en een inschatting van de notariskosten) zullen met u worden overlegd tijdens een persoonlijke (video)bespreking.