Aangifte erfbelasting

In de situatie dat de Belastingdienst vermoedt dat de erfgenamen meer erven dan hun vrijstelling voor de erfbelasting, stuurt de Belastingdienst automatisch een aangiftebrief toe. U bent dan verplicht digitaal aangifte te doen. Ontvangt u een brief dat u volgens informatie van de Belastingdienst geen aangifte hoeft te doen, bent u toch verplicht aangifte te doen als later blijkt dat de erfdelen hoger zijn dan de vrijstellingen erfbelasting. De vrijstellingen en tarieven erfbelasting vindt u HIER.

De Successiewet geeft onder meer aan welke waarderingsvoorschriften gelden voor specifieke bezittingen. En bepaalt welke schulden in mindering komen op de nalatenschap.
Ook zijn er termijnen waarbinnen de aangifte moet worden gedaan of uitstel moet worden gevraagd, of waarbinnen u nog testamentaire keuzes kunt maken zodat deze fiscaal worden gevolgd. Overschrijding van de aangiftetermijn kan leiden tot heffing van belastingrente over de verschuldigde erfbelasting (de belastingrente bedraagt sinds 1 oktober 2020 4%).

Ik kan u behulpzaam zijn bij de vaststelling van deze termijnen in uw situatie, tijdig een voorlopige aanslag vragen ter voorkoming van belastingrente, uitstel aanvragen en ook de aangifte erfbelasting voor u opstellen volgens de voorwaarden van de Successiewet.

De aangifte erfbelasting kan ook worden gebruikt als boedelbeschrijving en als vaststelling van de omvang van de erfdelen. Mogelijk is het voor u interessanter de erfdelen vast te stellen op de (hogere) waarde in het economisch verkeer waardoor in de toekomst erfbelasting kan worden bespaard. Ik adviseer u hier graag over.