Huwelijkse voorwaarden

Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht is van invloed op uw nalatenschap. Bij overlijden wordt namelijk eerst beoordeeld welk vermogen tot uw nalatenschap behoort op grond van de wettelijke gemeenschap van goederen (tot 1 januari 2018 gesloten huwelijken), de beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1 januari 2018 gesloten huwelijken) of uw huwelijkse voorwaarden. Daarna wordt uw testament of het wettelijk erfrecht pas toegepast op uw nalatenschap.

Door het opstellen of wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) kunt u de verdeling van uw vermogen over u en uw partner beïnvloeden en daarmee ook de erfbelasting bij uw overlijden. Wijzigen van uw huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen kan ook. Hierdoor smelten de vermogens van u en uw partner samen. Een gelijkere verdeling van uw vermogen zal onder omstandigheden voordeliger zijn voor uw kinderen waar het gaat om de heffing van erfbelasting.
Het kan ook zijn dat u juist van een gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden wilt gaan om zo bepaald vermogen niet samen te delen. Ook indien u een Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI) wilt oprichten samen met uw partner zijn huwelijkse voorwaarden nodig.

In overleg met Hayhoe Familierechtadvies kunt u laten beoordelen en berekenen of wijziging van uw huwelijksgoederenregime aan te bevelen is in uw situatie.