Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze website is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. Aan de informatie op de website van Hayhoe Familierechtadvies kunnen geen rechten worden ontleend.

Hayhoe Familierechtadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, ook niet als er eventuele onjuistheden of onvolkomenheden op de website zouden staan.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de teksten van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hayhoe Familierechtadvies, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht.

Deze site kan links naar andere organisaties bevatten. Hayhoe Familierechtadvies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met mij op.