Werkwijze Hayhoe Familierechtadvies

Hayhoe Familierechtadvies is gebaseerd op een persoonlijke dienstverlening door Rachel Hayhoe.

U kunt telefonisch contact met mij opnemen (tel. 06 – 41 42 12 09) of een mail sturen (info@hayhoefamilierechtadvies.nl)  zodat ik contact met u kan opnemen. We bespreken dan samen welke vragen of zorgen u heeft, welke informatie u zoekt, of ik u van dienst kan zijn en binnen welke termijn uw hulpvraag speelt. Vrijblijvend contact opnemen kan altijd.

De afspraak kan gewoon bij u thuis plaatsvinden, in uw vertrouwde omgeving waar u ook eventueel nog ontbrekende stukken bij de hand heeft.
Maken we een afspraak voor een adviesgesprek, geef ik u tijdens ons telefoongesprek aan welke stukken daarbij nodig zijn, hoe lang het gesprek ongeveer zal duren en welke kosten daaraan zijn verbonden. Ik werk met een vast tarief voor een eerste adviesgesprek en voor overige werkzaamheden met een bij de werkzaamheden passend uurtarief.

Het kan zijn dat alleen een adviesgesprek al voldoende informatief en geruststellend voor u is dat verdere dienstverlening niet nodig is. Komen er wel zaken naar voren die u graag geregeld ziet, maak ik met u afspraken over de werkzaamheden die ik ga doen, de stukken die daarvoor nodig zijn, de kosten die bij de werkzaamheden horen en binnen welke tijd een en ander verzorgd kan worden.

Zijn notariële akten nodig om uw wensen vast te leggen, kan ik u ook begeleiden in het notariële traject. Door uw notaris te informeren over de door u gekozen regelingen, waarbij ik ook de akten voor u nakijk en naar wens aan u toelicht in een persoonlijk gesprek.

Schakelt u mij in voor de volledige afwikkeling van een nalatenschap dan ontvangt u regelmatig een schriftelijke (financiële) opgave van de voortgang en overleg ik met u over belangrijke beslissingen.