Werkwijze Hayhoe Familierechtadvies

Hayhoe Familierechtadvies is gebaseerd op een persoonlijke dienstverlening door Rachel Hayhoe en Simone Leers.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen (tel. 0299-473396) of een mail sturen (info@hayhoefamilierechtadvies.nl)  zodat wij contact met u kunnen opnemen. We bespreken dan samen welke vragen of zorgen u heeft, welke informatie u zoekt, of wij u van dienst kunnen zijn en binnen welke termijn uw hulpvraag speelt. Vrijblijvend contact opnemen kan altijd.

De afspraak vindt plaats op ons kantoor of kan bij u thuis plaatsvinden, in uw vertrouwde omgeving waar u ook eventueel nog ontbrekende stukken bij de hand heeft.
Maken we een afspraak voor een adviesgesprek, geven wij u tijdens ons telefoongesprek aan welke stukken daarbij nodig zijn, hoe lang het gesprek ongeveer zal duren en welke kosten daaraan zijn verbonden. Wij werken meestal met een vast tarief voor een eerste adviesgesprek en voor overige werkzaamheden met een bij de werkzaamheden passend uurtarief.

Het kan zijn dat alleen een adviesgesprek al voldoende informatief en geruststellend voor u is dat verdere dienstverlening niet nodig is. Komen er wel zaken naar voren die u graag geregeld ziet, maken wij met u afspraken over de werkzaamheden die wij gaan doen, de stukken die daarvoor nodig zijn, de kosten die bij de werkzaamheden horen en binnen welke tijd een en ander verzorgd kan worden.

Zijn notariële akten nodig om uw wensen vast te leggen, kunnen wij u ook begeleiden in het notariële traject. Door uw notaris te informeren over de door u gekozen regelingen, waarbij wij ook de akten voor u nakijken en naar wens aan u toelichten in een persoonlijk gesprek.

Schakelt u ons in voor de volledige afwikkeling van een nalatenschap dan ontvangt u regelmatig een schriftelijke (financiële) opgave van de voortgang en overleggen wij met u over belangrijke beslissingen.