Alleenstaand

Voor een alleenstaande is het soms lastig beslissen of en wat u wilt regelen in geval van overlijden, vooral als u geen kinderen heeft. En wie uw vertrouwenspersoon moet zijn als er tijdens leven iets gebeurt waardoor u uw eigen belangen niet meer kan behartigen.

De wet geeft wel basisregels, maar de vraag is of dat overeenkomt met uw wensen. Bent u alleenstaand en heeft u kinderen dan zijn uw wettelijke erfgenamen uw kinderen. Waarschijnlijk is dit naar wens, maar bent u gescheiden en heeft u minderjarige kinderen dan worden zij bij uw overlijden vertegenwoordigd door uw ex-partner. Dit zal meestal niet de bedoeling zijn. Het opstellen van een testament is dan van belang.

Heeft u geen kinderen dan zijn uw ouders en broers/zussen uw erfgenamen. Vindt u de wettelijke vererving naar uw familie prima dan kan het opstellen van een testament toch belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vanwege de benoeming van een executeur die uw erfgenamen vertegenwoordigt bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Of mogelijk wenst u specifieke goederen aan iemand na te laten (legaat) of wilt u iets nalaten aan een goed doel.

In een persoonlijk gesprek kan ik u informeren over de mogelijkheden in uw situatie.