Levenstestament

Het levenstestament is een document waarin u een vertegenwoordiger (gevolmachtigde) aanwijst die u tijdens leven kan vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk of definitief niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen. U bepaalt in het levenstestament wanneer de vertegenwoordiger aan de slag gaat voor u. Uw vertegenwoordiger is uw vertrouwenspersoon.

U kunt een vertegenwoordiger aanwijzen voor het regelen van uw financiële zaken, maar ook voor uw belangenbehartiging op medisch gebied. Hoe beter u uw persoonlijke wensen omschrijft in uw levenstestament, hoe beter de vertegenwoordiger u kan vertegenwoordigen, vooral in de situatie dat u dat zelf niet meer kunt aangeven. Zo kunt u in het levenstestament bijvoorbeeld aangeven welke wensen u heeft over thuis blijven wonen, opzeggen of verkopen van uw woning, verkoop van uw inboedel, zorg voor uw huisdieren en uw wensen ten aanzien van schenkingen. Door het opstellen van een levenstestament houdt u de regie over uw leven: u bepaalt wie u mag vertegenwoordigen. Maakt u geen levenstestament en kan u uw eigen belangen niet meer behartigen, kan mogelijk een bewind of mentorschap worden aangevraagd door een persoon die u zelf niet zou hebben aangewezen.

Hayhoe Familierechtadvies kan ingeschakeld worden voor het informeren over en het opstellen van een levenstestament. Benoeming tot vertegenwoordiger of toezichthouder is ook mogelijk.