Negatieve nalatenschap

Als u vermoedt dat er sprake is van een erfenis met schulden en de nalatenschap negatief kan of zal uitvallen, is van belang dat u – wanneer u erfgenaam bent – niet in privé aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap. In plaats van verwerpen is beneficiaire aanvaarding dan een tussenweg: u kunt (samen met de andere erfgenamen) de nalatenschap afwikkelen, maar u bent niet met uw eigen vermogen aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen zijn. Van belang is dan wel dat u zich voor de beneficiaire aanvaarding niet heeft gedragen als een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard!

Hayhoe Familierechtadvies kan naar wens nog voor de uitvaart voor u als toekomstige erfgenaam in kaart brengen hoe de nalatenschap er naar verwachting uit zal zien en u adviseren welke handelingen u wel mag doen en welke u beter achterwege kunt laten totdat u uw keuze over aanvaarding van de nalatenschap heeft gemaakt.

Gaat het om uw eigen toekomstige nalatenschap, waarvan u verwacht dat deze negatief kan uitpakken, kan Hayhoe Familierechtadvies u ook behulpzaam zijn door uw huidige situatie inzichtelijk te maken, en uitleg te geven aan uw toekomstige erfgenamen wat van belang is na uw overlijden. Een rustige gedachte voor u en duidelijkheid voor uw nabestaanden/erfgenamen.

Hayhoe Familierechtadvies is ervaren in de afwikkeling van negatieve (en ruzie) nalatenschappen en treedt regelmatig op als gevolmachtigde van de erfgenamen of als vereffenaar (na benoeming door de rechtbank).