Getrouwd

Bent u getrouwd (een geregistreerd partnerschap daar ook onder begrepen) en u heeft geen huwelijkse voorwaarden gemaakt bij de notaris, geldt volgens de wetgeving voor de tot 1 januari 2018 gesloten huwelijken de wettelijke gemeenschap van goederen. Ofwel: al uw bezittingen én schulden worden gedeeld. Ook is er door het huwelijk een plicht tot verevening van pensioen en kan partneralimentatie spelen bij uit elkaar gaan.

De vraag is of dit in uw situatie de beste regeling is. Mogelijk wel als uw samen bent gestart zonder noemenswaardig vermogen en geen van beiden de ambitie had een eigen onderneming te starten. Maar wat als één van u schulden heeft, bijvoorbeeld een huis met onderwaarde of een studieschuld? Of u bent ondernemer of wilt juist ondernemer worden? Of u gaat hertrouwen, terwijl uw eerste partner is overleden? De eventuele vorderingen van de kinderen worden dan vaak opeisbaar als u geen huwelijkse voorwaarden maakt. Mogelijk passen huwelijkse voorwaarden in deze gevallen beter bij uw situatie. Huwelijkse voorwaarden waarin u onder meer zelf bepaalt of en welk inkomen en vermogen u met elkaar deelt.

Sinds 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. Indien u nu trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden blijven uw voorhuwelijkse bezittingen en schulden tot uw privévermogen behoren. En wat u gezamenlijk bezit en/of opbouwt vanaf uw ja-woord, behoort tot uw gezamenlijke vermogen (beperkte gemeenschap van goederen). Maar…. deze algemene regels kunnen in de praktijk tot ongewenste gevolgen leiden. Bijvoorbeeld als u 60% eigenaar bent van uw gezamenlijke woning. Na huwelijk is dit 50% geworden. En heeft u als samenwoner meer geld in de gezamenlijk aangekochte woning gestoken? Dan raakt u door het huwelijk een deel van deze vordering kwijt. En voor de ondernemer geldt onder het nieuwe recht een vergoedingsplicht van kennis, vaardigheden en arbeid aan de gemeenschap. Vraag is of dit overeenkomt met de wensen van u en uw partner.

Het kan van belang zijn ook onder het nieuwe stelsel huwelijkse voorwaarden te maken. Van belang is dat u huwelijkse voorwaarden maakt die passen bij uw wensen en manier van leven. Dus als u niet sterk bent in het voeren van een financiële administratie is het overeenkomen van een verrekenplicht van inkomen of vermogen niet verstandig, tenzij u een boekhouder heeft die deze administratie voor u kan doen. Onder het nieuwe stelsel is het ook van belang te noteren waar uw beginvermogen uit bestaat en goed te administreren als u een bijdrage doet aan de beperkte gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen het best worden gemaakt voor aanvang van het huwelijk. Opstellen van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk is ook mogelijk, maar brengt helaas meer kosten met zich mee en geeft niet altijd het resultaat waar u naar zoekt.

Samen met u maak ik graag de afweging of uw gemeenschap van goederen of huidige huwelijkse voorwaarden bij uw persoonlijke en financiële situatie passen of dat maatwerk (nieuwe) huwelijkse voorwaarden beter aan uw wensen voldoen. Voor stellen die trouwen vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe wetgeving van de beperkte gemeenschap van goederen niet bij iedereen passen en onder omstandigheden tot ongewenste gevolgen kunnen leiden. Huwelijkse voorwaarden voldoen dan mogelijk beter aan uw wensen.