Afwikkelen nalatenschap

Het is van belang om iedere nalatenschap volgens een aantal stappen af te wikkelen. Denk aan opzeggen van abonnementen, opzegging huurwoning, verkoop woning, verdelen/verkopen inboedel, auto, invullen F-biljet (aangifte inkomstenbelasting) en indienen aangifte erfbelasting. Tot slot de verdeling van overgebleven gelden, bij voorkeur ondersteund door een rekening en verantwoording van degene die de nalatenschapsafwikkeling heeft verzorgd.

Ook als u de langstlevende ouder bent en via de wet of testament automatisch de gehele nalatenschap heeft verkregen is dit van belang. Want uw kinderen krijgen dan een vordering op u en mede in hun belang moet de hoogte van deze vordering worden vastgesteld. Bij overlijden van de langstlevende ouder krijgen de kinderen hun vordering (voor zover er voldoende vermogen is) namelijk vrij van erfbelasting uitbetaald! En mogelijk is hun vordering opeisbaar bij uw opname in een verzorgingstehuis, hetgeen van belang is voor de hoogte van uw eigen zorgbijdrage. Het vaststellen van de omvang van de vordering – ook als u geen aangifte erbelasting hoeft te doen – is dus van groot belang.

Hayhoe Familierechtadvies is een deskundige partij waar het gaat om de afwikkeling van een nalatenschap. Van het geven van informatie, advies, het opstellen van de aangifte erfbelasting en het opmaken van een rekening en verantwoording tot en met een complete afwikkeling van de nalatenschap.

U kunt Hayhoe Familierechtadvies ook aanwijzen tot executeur of afwikkelingsbewindvoerder. Bijvoorbeeld als u uw erfgenamen niet wilt belasten met de afwikkeling van uw nalatenschap of u vermoedt dat er geen samenwerking kan zijn of vertrouwen bestaat tussen uw erfgenamen.