Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Deze wet is ook van belang als u zaken doet met Hayhoe Familierechtadvies.

Wij verzamelen namelijk-met toestemming van u-uw persoonsgegevens. Dit betreft in het beginsel alleen gewone persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Maar ook uw BSN-nummer als wij namens u bijvoorbeeld aangifte erfbelasting doen, of een kopie van uw identiteitsbewijs als u wenst dat wij uw notaris informeren over op te stellen akten.

Bijzondere persoonsgegevens kunnen soms ook aan de orde zijn als uw gezondheid meespeelt in uw hulpvraag of wanneer wij in uw levenstestament benoemd zijn tot uw medisch gevolmachtigde en/of medische vertegenwoordiging noodzakelijk is.

Van belang is dat wij alleen die persoonlijke gegevens verwerken die we nodig hebben om het werk te kunnen doen dat u van ons vraagt. Is het inschakelen van derde gewenst (bijvoorbeeld een notaris, fiscalist, makelaar of hypotheekadviseur)wordt aan u expliciet toestemming gevraagd voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan deze derde.

Hayhoe Familierechtadvies bewaart uw persoonsgegevens, papieren en digitale dossier minimaal tien (10) jaar na afronding van de werkzaamheden.

Hayhoe Familierechtadvies is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Om die reden werken wij samen met twee online dienstverleners die hier mede voor zorgen. Met beide dienstverleners hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Persoonlijke aantekeningen en notities voor intern gebruik worden niet overlegd. Hayhoe Familierechtadvies heeft geen functionaris gegevensbescherming, maar voor vragen over uw privacy kunt u zich altijd wenden tot Rachel Hayhoe via het mailadres rachel@hayhoefamilierechtadvies.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juni 2018.