Testament

Als u geen testament heeft, vererven uw bezittingen en schulden naar personen die volgens de wet worden aangewezen. En die personen krijgen ook samen de zeggenschap bij de afwikkeling van uw nalatenschap.

Het kan zijn dat u bekend bent met de wettelijke vererving en deze ook naar wens is. Maar vaak zijn er toch persoonlijke wensen die er toe leiden dat het opstellen van een testament een must is. Zodat u een andere verdeling kunt maken over uw erfgenamen of de (financiële) verzorging voor uw kinderen kunt vastleggen voor de situatie dat u allebei bent overleden. En mogelijk wenst u na uw scheiding uw ex-partner uit te sluiten van zeggenschap in uw nalatenschap namens uw minderjarige kinderen.

Hayhoe Familierechtadvies informeert u graag over het wettelijk erfrecht in uw situatie of beoordeelt uw testament. Is de vererving en zeggenschap dan niet naar wens, ontvangt u advies of en hoe uw wensen wel vastgelegd en uitgevoerd kunnen worden. Naar wens kan de notariële begeleiding ook door Hayhoe Familierechtadvies worden verzorgd.