Uit elkaar gaan

Als het echt niet meer gaat en u besluit uit elkaar te gaan, komt er veel op u af. Naast een emotionele achtbaan waar u zich in bevindt, zijn er zaken te regelen. Uw huis, uw kinderen, verdeling van ander vermogen, schulden misschien, hoe zit het met uw pensioen? En heeft u dan wel voldoende inkomen om zelf van te leven?

Vaak is het na zo’n beslissing lastig te bepalen waar u moet beginnen, wat u het eerst moet regelen. Hayhoe Familierechtadvies kan dit in een adviesgesprek helder voor u uiteenzetten. Want wat u moet regelen is afhankelijk van uw relatievorm, of u kinderen heeft, of u een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden heeft en of u er samen uit wilt komen door bemiddeling.

Wilt u er samen uitkomen dan kan Hayhoe Familierechtadvies u behulpzaam zijn bij het inventariseren van uw persoonlijke en financiële situatie, wensen voor de toekomst en vragen die spelen. Pas na deze inventarisatie is duidelijk wat er geregeld moet worden en komt er ruimte voor uw persoonlijke invulling. De inhoud van de afspraken wordt beïnvloed door wettelijke regelingen, maar vooral ook door uw wensen en financiële mogelijkheden.

Mogelijk bent u prima in staat om die afspraken samen te maken en vast te leggen nadat u duidelijk is waarover afspraken moeten worden gemaakt. Wenst u meer begeleiding, of wilt u uw convenant (of beëindigingsovereenkomst samenwoners) en ouderschapsplan door Hayhoe Familierechtadvies laten opstellen, is dit ook mogelijk. Gehuwden en geregistreerd partners (met minderjarige kinderen) hebben voor het indienen van het echtscheidingsverzoek nog wel een advocaat nodig. Hayhoe Familierechtadvies kan u met een advocaat in contact brengen.